15.3.04

Sensacións
Incomodidade: por intuír que unhas eleccións non se deberían gañar a base de mortos.
Desgusto: polo primitivismo que conduce a insultar para celebrar.
Incerteza: porque non teñen doado compoñer certas desfeitas. Algunhas, por desgracia, son imposibles de arranxar.
Esperanza: por un cambio desexado.
Ledicia: por perder de vista a quen todos sabemos.
Dúbida: por un escepticismo cara aos políticos, sexan do signo que sexan.
Confianza: en que a experiencia axude a non caer nunca máis na actitude absurda de coidarse deus.

Ningún comentario :