19.9.04

Terrible sospeita
A pesar de contar cun lado práctico e realista abondo forte, a pesar de ler varios xornais (que me axudan, por certo, a confirmar que a información non é obxectiva e si manipulable), a pesar de ter aprendido a relativizar e situar os acontecementos no seu contexto, sospeito desde hai unha tempada que continúo a ser unha idealista - quizais ilusa- da peor ralea.
Temo que a estas alturas o meu mal non teña cura.

Ningún comentario :