18.6.04

Febre creadora
Bukowski volve enviarme outro cómic; desta vez préstalle o lapis ao guión dun colega. Aínda que a tristura continúa a zumegarlle pola punta dos dedos, conserva o tempero; paréceme bo, malia o sorriso acedo que che pinta na boca. Mentres estes ataques se produzan, non me preocupa: sei que está ben.
E nós gozando do seu sufrimento. Así é a vida.

Ningún comentario :