1.4.04

Ghas company
Sinto debilidade polos cruces lingüísticos, non o podo evitar. Desde o famoso quieres y no das descuberto nun muro de Auria, ata esta perla que acaban de contarme, o ghas company. A profesora de inglés foi incapaz de conseguir que o raparigo dixese 'gas company' sen gheada. Encantoume.

Ningún comentario :