26.8.04

Criterios
Nesta familia quen comprende con máis xusteza o mundo é B, probablemente porque non se dispersa tanto coma min; por iso, cando lle pregunto sobre temas tan graves coma o de aí embaixo, sei que obterei unha resposta completa, documentada e abondo clara para non distraerme con detalles secundarios.
A min pérdenme a dor, o sufrimento das persoas, pensar en cada ser humano un por un e sentir esta humillante impotencia. El, na análise que realiza para min, debulla a hipocrisía da ONU, a lei do funil da opinión pública e dos media, o talante intencionadamente morno dos gobernos...
Quedoume claro que en Sudán hai unha clase poderosa -que goberna- composta por camitas, musulmáns, que extermina en nome de non se sabe qué unha poboación nubia e bantú, cristiá ou animista, sen que ninguén mova un dedo, nin sequera os USA, abandeirados de causas gañadas -que non xustas de seu.

Dóeme a alma e sei por qué.

Ningún comentario :