12.8.04

O corpo humano
Que se a obra mestra de Deus, que se un mecanismo marabilloso, que se a obra suprema da Natureza, que se incita ao pecado da carne, que se os cativos se escandalizan por ver un espido...
¿En que quedamos? A obra mestra de Deus, ese mecanismo marabilloso, esa obra suprema da Natureza non pode incitar a nada que non sexa admirarse, nin provocar escándalo nun crío a súa contemplación sen trabas.
¿Até cando, meus, tanta estupidez?

Ver Akin

Ningún comentario :