28.8.04

¡Que día!
Esgotador sen saber moi ben por qué. Fisio suave, compras lixeiras, albanel picando e botando masa... Nada que non se produza en calquera vida normal.
Pero é o que teñen as enfermidades crónicas: impredicibles coma as moscas.

Por certo, xa conseguín o pleno: teño os dezaoito puntos de dor que caracterizan unha fibromialxia de libro. Eu cando fago algo, fágoo a conciencia.

Ningún comentario :